Đội ngũ

Học viên nhí LPA: Dậy sóng với lá thư gửi hơn 40 hiệu trưởng đề nghị không thả bóng bay trong ngày khai giảng

Học sinh gửi thư cho hiệu trưởng mong không thả bóng bay để bảo vệ môi trường https://thanhnien.vn/giao-duc/hoc-sinh-gui-thu-cho-hieu-truong-mong-khong-tha-bong-bay-de-bao-ve-moi-truong-1107459.html Một học sinh chuẩn bị lên lớp 6 của trường Marie Curie […]