20/03/2021 – Ngày quốc tế Hạnh phúc: cắm trại và dọn rác

20/03/2021 ngày quốc tế Hạnh phúc, cũng là ngày các thành viên LPA cắm trại ở Lạng Sơn

Vì sao chọn 20/3 là ngày Hạnh phúc ư, đó là hôm mà Ngày và Đêm có thời gian bằng nhau, ý nói con người phải cân bằng giữa phát triển kinh tế và môi trường bền vững

Thật tuyệt vời khi các thành viên nhóm, đặc biệt là các bạn trẻ cùng nhau nhặt sạch rác nơi cắm trại.
Việc nhỏ mỗi ngày, đổi thay trái đất!

#LPA #chotrẻvềthiênnhiên #tốigiản

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *