Điều Khoản, Điều Kiện và Chính sách hoàn hủy tour

Áp dụng cho các tour công bố từ 01/01/2022 đến 31/12/2022. Khi đăng ký tham gia tour với LPA, BTC hiểu là bạn đã đọc, hiểu và hoàn toàn đồng ý … Đọc tiếp Điều Khoản, Điều Kiện và Chính sách hoàn hủy tour